Aspers, P. (2011) ”Sociologförbundet har ordet”, Sociologisk Forskning, 48(1), s. 77–77. doi: 10.37062/sf.48.18421.