Redaktionen (2011) ”Böcker recenserade i Sociologisk Forskning 2009–2010”, Sociologisk Forskning, 48(1), s. 78–80. doi: 10.37062/sf.48.18422.