Redaktionen (2011) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 48(2), s. 70–78. doi: 10.37062/sf.48.18428.