Aspers, P. (2011) ”Sociologförbundet har ordet: Att tillsätta tjänster och fördela medel”, Sociologisk Forskning, 48(2), s. 79–80. doi: 10.37062/sf.48.18429.