Kenndal, R. (2011) ”Flerspråkighet i ett globaliserat samhälle: uppfattningar om minoritetsspråket som framtidsresurs”, Sociologisk Forskning, 48(3), s. 27–50. doi: 10.37062/sf.48.18432.