Redaktionen (2011) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 48(3), s. 109–118. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18436 (åtkomstdatum: 24 oktober 2021).