Ring, M. (2011) ”Sociologförbundet har ordet: En kort lägesrapport från Sociologförbundets kassör”, Sociologisk Forskning, 48(3), s. 119–119. doi: 10.37062/sf.48.18437.