Redaktionen (2011) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 48(4), s. 59–80. doi: 10.37062/sf.48.18442.