Stigendal, M. och Ramsay, A. (2011) ”Repliker: Replik på Anders Ramsays recension”, Sociologisk Forskning, 48(4), s. 81–83. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18443 (åtkomstdatum: 21 juni 2021).