Connell, R. (2010) ”Periphery and metropole in the history of sociology”, Sociologisk Forskning, 47(1), s. 72–86. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18449 (åtkomstdatum: 6 december 2021).