Redaktionen (2010) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 47(1), s. 92–102. doi: 10.37062/sf.47.18451.