Berg, L.-E. (2010) ”Att inte spänna kärran framför hästen: precisering av Meads ’rollövertagande’”, Sociologisk Forskning, 47(2), s. 5–23. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18454 (åtkomstdatum: 19 juni 2021).