Berg, L.-E. (2010) ”Att inte spänna kärran framför hästen: precisering av Meads ’rollövertagande’”, Sociologisk Forskning, 47(2), s. 5–23. doi: 10.37062/sf.47.18454.