Shaditalab, J. och Mehrabi, R. (2010) ”Patriarchal values: girls are more apt to change”, Sociologisk Forskning, 47(2), s. 98–111. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18456 (åtkomstdatum: 16 oktober 2021).