Aspers, P. (2010) ”Sociologförbundet har ordet”, Sociologisk Forskning, 47(2), s. 119–120. doi: 10.37062/sf.47.18458.