Westerstrand, J. (2010) ”Kung slår dam: våldsforskningsmetodologi i ett våldsamt jämställt Sverige”, Sociologisk Forskning, 47(3), s. 5–34. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18460 (åtkomstdatum: 19 juni 2021).