Dahlstedt, M. (2010) ”Hårda nypor för ett mjukt samhälle? Om medialisering och rasifiering i utspelspolitikens Sverige”, Sociologisk Forskning, 47(3), s. 35–56. doi: 10.37062/sf.47.18461.