Cassegård, C. (2010) ”Lek och empowerment: de alternativa rummens roll i sociala rörelser”, Sociologisk Forskning, 47(3), s. 49–72. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18462 (åtkomstdatum: 19 juni 2021).