Nordvall, H. (2010) ”Publikdragande namn eller aktivistermed drag i? Om symboliskt kapital som maktresurs i den globala rättviserörelsens lokala organiseringsarbete”, Sociologisk Forskning, 47(3), s. 73–97. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18464 (åtkomstdatum: 30 juli 2021).