Redaktionen (2010) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 47(3), s. 83–91. doi: 10.37062/sf.47.18466.