Björk, M. och Flyghed, J. (2010) ”Repliker: Replik på Janne Flygheds recension”, Sociologisk Forskning, 47(3), s. 92–94. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18467 (åtkomstdatum: 21 juni 2021).