Redaktionen (2010) ”Sociologförbundet har ordet”, Sociologisk Forskning, 47(3), s. 95–96. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18468 (åtkomstdatum: 24 juni 2021).