Ekerwald, H. (2010) ”Från redaktören: Från Göteborg till Yokohama”, Sociologisk Forskning, 47(4), s. 3–4. doi: 10.37062/sf.47.18469.