Parker, V., Lööf, L. och Kåreholt, I. (2010) ”After work: en longitudinell studie i arbetsmiljöns långsiktiga inverkan på sambandet mellan socioekonomisk position och äldres ohälsa”, Sociologisk Forskning, 47(4), s. 5–30. doi: 10.37062/sf.47.18470.