Borell, K. och Gerdner, A. (2010) ”Motstånd och stöd: en studie av svenska muslimska församlingar”, Sociologisk Forskning, 47(4), s. 31–43. doi: 10.37062/sf.47.18471.