Redaktionen (2010) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 47(4), s. 51–63. doi: 10.37062/sf.47.18473.