Burawoy, M. (2010) ”Sociologförbundet har ordet: Utmaningar för den globala sociologin – från Göteborg till Yokohama”, Sociologisk Forskning, 47(4), s. 64–68. doi: 10.37062/sf.47.18474.