Roman, C. (1999) ”Inte av kärlek allena. Makt i hemarbetets fördelning”, Sociologisk Forskning, 36(1), s. 33–52. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18477 (åtkomstdatum: 19 juni 2021).