Korpi, W. och Palme, J. (1999) ”Robin Hood, Matteus eller strikt likhet? En jämförande studie av välfärdsstatens institutioner och strategier för att minska ojämlikhet och fattigdom i västländerna”, Sociologisk Forskning, 36(1), s. 53–92. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18478 (åtkomstdatum: 19 juni 2021).