Svallfors, S. (1999) ”Välfärdsregimer och välfärdsopinioner: En jämförelse mellan åtta västländer”, Sociologisk Forskning, 36(1), s. 93–119. doi: 10.37062/sf.36.18479.