Cigéhn, G. (1999) ”Klassidentitet vid seklets slut”, Sociologisk Forskning, 36(1), s. 121–139. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18480 (åtkomstdatum: 16 oktober 2021).