Hetzler, A. (1999) ”Att begå samhällsförändring: Välfärdsstatens sociologi och dess sociologer”, Sociologisk Forskning, 36(1), s. 141–154. doi: 10.37062/sf.36.18481.