Gustafsson, R. Å och Johanson, H. (1999) ”Sju år med ekonomer i sjukvården - vad kan vi lära?”, Sociologisk Forskning, 36(1), s. 155–165. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18482 (åtkomstdatum: 19 juni 2021).