Östberg, V. (1999) ”Bam i klassrum. Kamratstatus, statusfordelning och psykiskt välbefinnande”, Sociologisk Forskning, 36(2), s. 36–62. doi: 10.37062/sf.36.18486.