Redaktionen (1999) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 36(2), s. 118–132. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18490 (åtkomstdatum: 1 december 2021).