Henrekson, M. (1999) ”Sveriges ekonomiska tillväxt och samhällsforskarnas objektivitet”, Sociologisk Forskning, 36(3), s. 68–79. doi: 10.37062/sf.36.18494.