Gähler, M. (1999) ”Att skiljas är att dö en smula. : Skilsmässa och psykisk ohälsa hos svenska kvinnor och män”, Sociologisk Forskning, 36(4), s. 4-39. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18497 (åtkomstdatum: 19september2020).