Lidskog, R. (1999) ”Mot en gränslös demokrati? Politiska responser på globala miljöhot”, Sociologisk Forskning, 36(4), s. 40–75. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18498 (åtkomstdatum: 29 november 2021).