Thörn, H. (1999) ”Vad är globalisering? Sociologin utmanad”, Sociologisk Forskning, 36(4), s. 76–113. doi: 10.37062/sf.36.18499.