Dahlström, E. (1999) ”Manuel Castells tankar om informationsåldern”, Sociologisk Forskning, 36(4), s. 114–124. doi: 10.37062/sf.36.18500.