Anttila, S. T. (1998) ”Att förhålla sig till tidigare forskning: ett argumentationsanalytiskt perspektiv”, Sociologisk Forskning, 35(1), s. 31–55. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18503 (åtkomstdatum: 6 december 2021).