Wisselgren, P. (1997) ”Sociologin som inte blev av. Gustaf Steffen och tidig svensk socialvetenskap”, Sociologisk Forskning, 34(1-2), s. 75–116. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18527 (åtkomstdatum: 21 juni 2021).