Olsson, A. (1997) ”En ny sociologi: Om inrättandet av sociologi som självständigt akademiskt ämne i Sverige 1947”, Sociologisk Forskning, 34(1-2), s. 203–230. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18531 (åtkomstdatum: 21 juni 2021).