Redaktionen (1997) ”Författarpresentation”, Sociologisk Forskning, 34(1-2), s. 357–359. doi: 10.37062/sf.34.18537.