Aspers, P. (1997) ”Om vetenskaplig realism”, Sociologisk Forskning, 34(4), s. 73–80. doi: 10.37062/sf.34.18548.