Bäck-Wiklund, M. och Bergsten, B. (1996) ”Moderna fäder mellan tradition och relation”, Sociologisk Forskning, 33(1), s. 48–70. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18554 (åtkomstdatum: 6 december 2021).