Jacobsson, K. och Øygarden, G. A. (1996) ”Ekonomernas Guernica: Rädslans metaforer och produktionen av mening”, Sociologisk Forskning, 33(2-3), s. 106–129. doi: 10.37062/sf.33.18564.