Lidskog, R. (1995) ”Sociologins objekt eller politikens begrepp? Reflektioner kring begreppet ’civilt samhälle’”, Sociologisk Forskning, 32(1), s. 31–55. doi: 10.37062/sf.32.18579.