Redaktionen (1995) ”Från redaktionen”, Sociologisk Forskning, 32(2), s. 2–3. doi: 10.37062/sf.32.18583.