Lidskog, R. (1995) ”Miljö och risk: en kort introduktion”, Sociologisk Forskning, 32(2), s. 5–6. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18584 (åtkomstdatum: 24 januari 2022).